...Benewens die herinneringe aan geure en reuke uit die bosveld, het ek vandag ook meer as net kopprentjies van jakkalsbessies, hardekole, buffels en steenbokkies by my. In my studeerkamer op my "plasie" langs 'n dam in die George-omgewing, staan 'n plat sitbankie en by die kapstok, 'n kierie met 'n knop wat soos 'n kameelperd se kop lyk - handgemaak uit jakklabessiehout. Die handbyljie se kap en die knipmes se hale is duidelik in die geelrooi hout te sien en baie jare se vryf en vat, praat van karakter. Geskenke van ou Kai-Kai.

Ou Kai-Kai was 'n ouman wat die wildtuin geken het toe veldwaters nog assegaaie...
Knoppiesdoring
Acacia nigrescens. Nas. No 178
Eng.          - Knob Thorn
Shangana - N'Khaya
Swati        - Umkaya

ADRES
Groei veral op die laagliggende gebiede in die wildtuin en kom op alle geologiese formasies voor. Op die basalte (swaar, kleierige gronde in die suid-oostelike deel) is die knoppiesdoring die dominante boom. Veral in die sentrale gedeeltes veroorsaak die swaar kleie verdwergde groei onder die knoppesdorings...
foxyform
Order book here:
(Witgat & the English version,
Roots in African Soil)
Next
Previous
Web Master: Estelle Wilken for Artcell Multimedia